Kapela z Domažlic a okolí - hudba pro všechny generace.

Pro pořadatele

OSA - Ochranný svaz autorský


Pořadatel plesu, taneční zábavy, večírku, koncertu je povinnen dle Autorského zákona opatřit si předem licenci ( souhlas ) k užití díla od nositele práv a zaplatit za užití díla autorskou odměnu.

Dále je pořadatel povinnen nejpozději 10 dnů před konáním akce poskytnout příslušnému kolektivnímu správci program produkce ( seznam skladeb ), pokud se pořadatel a kolektivní správce nedohodnou jinak.

Výše autorské odměny je stanovena Sazebníkem OSA.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one